Menu
Gratis offerte
Klik hier
Wij bellen u terug

FAQ - veelgestelde vragen

Algemeen

Wat zijn de openingsuren?

Ma-Vrij 08u00-12u00 en van 13u00-17u00

Zonnepanelen en uw energiefactuur

Kan ik van leverancier veranderen als ik zonnepanelen heb?

Timing is belangrijk!

U wil veranderen van een tweevoudige naar een enkelvoudige meter? U wil van leverancier veranderen? …

Veranderen van energieleverancier heeft geen invloed op de uitbetaling of op de looptijd van uw groenestroomcertificaten.

Als u zonnepanelen hebt en van leverancier verandert, doet u dat best op het moment of zo dicht mogelijk tegen de jaarlijkse meteropname door uw netbeheerder. U moet immers de meterstand doorgeven en u ontvangt een tussentijdse afrekening. Doet u dat op een lukraak gekozen moment dan kan het zijn dat u één jaar geen voordeel hebt van uw terugdraaiende teller.

Ook overschakelen van een tweevoudige naar een enkelvoudige meter doet u dat best op het moment of zo dicht mogelijk tegen de jaarlijkse meteropname door uw netbeheerder. Op het moment dat uw netbeheerder de enkelvoudige teller komt plaatsen zal hij de meterstand van uw dag- en nachtteller opnemen. Anders ontvangt u een tussentijdse afrekening die ervoor kan zorgen dat u één jaar geen voordeel hebt van uw terugdraaiende teller.

Elk negatief saldo wordt afgerond naar 0 kWh.

Dat leidt tot een tussentijdse afrekening met:

ofwel een groot overschot van de zomer dat naar 0 herleid wordt,

ofwel een groot tekort van de winter dat nog niet aangezuiverd werd.

Bij overschakeling naar een enkelvoudige teller kan het ook zijn dat uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur wordt opgesplitst in een periode vóór en een periode na de enkelvoudige teller. Dit kan verschillen van leverancier tot leverancier.

Evenwicht tussen productie en verbruik

Uw zonnepanelen produceren meer dan 70% van de totale jaarproductie tussen april en september. Het verbruik is echter veel evenwichtiger verdeeld over het jaar en zal zelfs iets hoger zijn in de winter (de lampen branden meer en de tv staat vaker aan).

 • Overschot in de zomer: productie > verbruik
  Tijdens de zomer produceren uw zonnepanelen meer en verbruikt u iets minder. De teller draait terug en zo bouwt u een ‘reserve’ op. Uw meterstand zal na de zomer lager zijn dan ervoor.
 • Tekort in de winter: verbruik > productie
  Tijdens de winter is het donkerder en produceren zonnepanelen minder dan gemiddeld. Uw verbruik gaat daarentegen wat omhoog. De teller zal dus vaker vooruit dan achteruit draaien en eindigt na de winter hoger dan ervoor.
 • Zoek een evenwicht tussen productie en verbruik
  U hebt een volledig jaar nodig om optimaal te profiteren van het voordeel van een terugdraaiende teller:Dan kan de overschot van de zomer het tekort in de winter compenseren, of kan de overschot van de zomer in de wintermaanden worden opgebruikt.

Wijzigingen op initiatief van de netbeheerder

Bijvoorbeeld: de vervanging van een kapotte facturatiemeter

Wijzigingen die gebeuren op initiatief van de netbeheerder en dus niet op vraag van de eigenaar van de zonnepanelen geven geen aanleiding tot een tussentijdse factuur. 

Is enkelvoudig uurtarief voordeliger voor zonnepanelen?

Het verbruik op een teller die teruggedraaid is, wordt op uw elektriciteitsfactuur afgerond naar 0. Dus -1.000 kWh wordt op uw factuur aangerekend als 0 kWh. Aan de meterstand op uw teller verandert niets. Die is het beginpunt voor een volgende meteropname. Als uw meterstand een jaar later -500 kWh is, moet u het verbruik van 500 kWh betalen.

Het afronden gebeurt elke tariefperiode: 1 keer bij de dagteller en 1 keer bij de nachtteller. Voor elke kWh elektriciteit die u overdag ‘teveel’ produceert, wordt de dagteller teruggedraaid. De nachtteller kan enkel terugdraaien in het weekend. Zonnepanelen wekken ’s nachts namelijk geen elektriciteit op.

Het is dus mogelijk dat uw dagverbruik daalt en uw nachtverbruik stijgt ten opzichte van uw vorige meterstanden. Bij het opmaken van de factuur wordt het verbruik van de dagteller afgerond naar 0 kWh. Voor het extra verbruik op de nachtteller moet u betalen.

U kan dit volledig of gedeeltelijk vermijden door uw elektriciteitsverbruik zoveel mogelijk te verschuiven naar weekdagen.

Overschakelen naar een enkelvoudige teller kan voordeliger zijn, afhankelijk van het vermogen van uw zonnepanelen en van uw verbruik tijdens de verschillende tariefperioden. Let op: overschakelen kost geld. De prijs hangt af van uw netbeheerder. Het moment waarop u overschakelt is bovendien cruciaal.

uw elektrische installatie

Wat moet ik doen bij stroomuitval?

Indien de stroom zou uitvallen door werkzaamheden aan het stroomnet of bij een tekort is het belangrijk om volgende dingen te weten:

Uw omvormer zal de productie van groene stroom stoppen van zodra de netstroom afkomstig van de straat stopt. Dit automatisch uitschakelijken is wettelijk bepaalt mede door de netbeheerders.

U hoeft geen bijkomende stappen te ondernemen, de omvormer zal automatisch opnieuw opstarten van zodra er terug netspanning is. De groene stroomproductie zal opnieuw aanvatten van zodra de omvormer werkt.

Mocht de netbeheerder u vragen de omvormer uit te schakelen tijdens de duur van de werken dan kan u de zekering van de omvormer uitzetten.

Vergroot een pv installatie de kans op blikseminslag?

De installatie van zonnepanelen op het dak verhogen geenszins het risico op een blikseminslag in een gebouw. Bij alleenstaande woningen zijn het in regel de elektronische regel­apparatuur en omvormer die beschadigd raken bij een blikseminslag en niet de panelen zelf. 

De bliksembeveiliging van een fotovoltaïsch systeem is, zoals bij elke constructie, tweeledig. Zo onderscheiden we een beveiliging tegen directe blikseminslag enerzijds (externe beveiliging) en tegen overspanning en de effecten van elektromagnetische velden anderzijds (interne beveiliging). 

In België zal deze risicoanalyse doorgaans aangeven dat er geen beveiliging noodzakelijk is voor eenvoudige en weinig blootgestelde constructies zoals alleenstaande woningen. In bepaalde landen (bv. Duitsland) eisen de verzekeringsmaatschappijen niettemin steeds een minimale bliksembeveiliging voor fotovoltaïsche systemen met een vermogen hoger dan 10 kW (onafhankelijk van de risicoanalyse). 

Voor gebouwen die volgens de risicoanalyse voorzien moeten worden van een bliksembeveiliging, gelden de volgende regels :

 • gebouwen met zonnepanelen die geen externe beveiliging vereisen, dienen enkel uitgerust te worden met een interne beveiliging
 • gebouwen met zonnepanelen die wel een externe beveiliging vereisen, dienen uitgerust te worden met een interne beveiliging die varieert naargelang van het feit of het externe beveiligingssysteem vrij opgesteld kon worden (i.e. of er een minimale afstand kon voorzien worden tussen de beveiligingsvoorziening en de zonnepanelen)
 • fotovoltaïsche centrales waarbij de zonnepanelen op de grond doorgaans gescheiden zijn van de technische gebouwen waarin de omvormer gehuisvest is, dienen uitgerust te worden met specifieke beveiligingssystemen

Wij aarden steeds alles op het dak als preventieve maatregel.

Hoe zit het nu met mijn panelen als er brand uitbreekt?

Brand en zonnepanelen: BelPV werkt aan oplossingen

Als reactie op berichten over de gevaren van zonnepanelen bij brand, benadrukt BelPV, de federatie van PV-bedrijven, dat voorlichting en signalisatie belangrijk zijn. BelPV heeft al in september 2009 op vraag van de Brandweervereniging Vlaanderen een gezamenlijke studiedag georganiseerd over brandveiligheid en zonne-energie.

Zijn fotovoltaïsche zonnepanelen gevaarlijk voor brandweerlui?

Niet gevaarlijker dan de straat oversteken zonder kijken – met andere woorden: als de brandweer goed geïnformeerd optreedt, worden veel risico’s al uitgeschakeld.

Electrocutie bij bluswerken kan alleen maar als een brandweerman beide draden van de gelijkspanning van de zonnepanelen tegelijk vastneemt. Het blussen met water van een dak met zonnepanelen is veilig bij een minimum afstand van 5 meter waterstraal tussen spuit en zonnepaneel. Bij een sproeistraal mag dat zelfs tot 1 meter afstand. Dat is experimenteel aangetoond. Een goed voorgelichte brandweerman kan veilig blussen bij zonnepanelen. De duidelijke signalisatie van de verschillende onderdelen van een fotovoltaïsch systeem is een eenvoudige preventieve maatregel.

Levert de gelijkspanning uit zonnepanelen extra risico’s op?

Zonnepanelen leveren bij daglicht gelijkspanning op. Die loopt tot aan de invertor, het toestel dat de zonnestroom omzet in klassieke wisselspanning  Bij brand wordt deze netspanning uitgeschakeld, de zonnepanelen blijven echter gelijkstroom leveren.