Menu

SMA SB 3.0/3.6/4.0/5.0

Inschakelprocedure SMA

Als u de omvormer manueel wenst in te schakelen volgen we deze 2 stappen:

1: Schakel de “DC schakelaar” in, steeds te vinden op de omvormer zelf

2: Schakel de AC zekering van de omvormer in, deze bevind zich in een zekeringskast meestal aangeduid met “OMV” of “PV”

Deze kan 2 polig zijn of 4 polig en een andere kleur hebben dan afgebeeld.

2-polig

4-polig

   

Voorbeeld foto zekering omvormer (zie rode pijl)
Dit is een 2 polige zekering van 25 Ampère. U kan zien wanneer deze uitstaat aan de hand van een gekleurde indicator (zie groene pijl) deze indicator is rood als deze aan staaten groen wanneer de zekering uit staat.

 

 

Uitschakelprocedure SMA

Als u de omvormer manueel wenst uit te schakelen volgen we deze 2 stappen:

1: Schakel de AC zekering van de omvormer uit, deze bevind zich in een zekeringskast meestal aangeduid met “OMV” of “PV”

Deze kan 2 polig zijn of 4 polig en een andere kleur hebben dan afgebeeld.

2-polig

4-polig

   

Voorbeeld foto zekering omvormer (zie rode pijl)
Dit is een 2 polige zekering van 25 Ampère. U kan zien wanneer deze uitstaat aan de hand van een gekleurde indicator (zie groene pijl) deze indicator is rood als deze aan staaten groen wanneer de zekering uit staat.

 

2: Schakel de “DC schakelaar” uit, steeds te vinden op de omvormer zelf

Kleurencode Ledlampjes

De ledlampjes signaleren de bedrijfstoestand van de omvormer:

Kleur Status Toelichting
Groen Knippert: 2 seconden aan en uit

Wachten op teruglevervoorwaarden
Er is nog niet voldaan aan de voorwaarden voor het terugleverbedrijf.
Zodra er aan de voorwaarden is voldaan, schakelt de omvormer over naar het terugleverbedrijf

Knippert snel Update van het hoofdproces
Het hoofdproces van de omvormer wordt geactualiseerd.
Brandt

Terugleverbedrijf
De omvormer levert terug met een vermogen van meer dan 90%.

Pulseert Terugleverbedrijf
De omvormer is met een dynamische vermogensindicatie via de groene LED uitgerust. Afhankelijk van het vermogen knippert de groene LED snel of langzaam. Desgewenst kun u de dynamische vermogensweergave via de groene LED uitschakelen.
Uit De omvormer levert niet terug aan het openbare stroomnet.
Rood Brandt

Gebeurtenis opgetreden
Als er een gebeurtenis optreedt, wordt bovendien op de gebruikersinterface van de omvormer of op het communicatieproduct een concrete gebeurtenismelding en het bijbehorende gebeurtenisnummer weergegeven.

Blauw Knippert langzaam gedurende ca. 1 minuut

Communicatieverbinding wordt opgebouwd
De omvormer maakt verbinding met een lokaal netwerk of brengt een directe verbinding via ethernet met een eindapparaat (bijv. computer, tablet of smartphone) tot stand.

Knippert snel gedurende ca. 2 minuten WPS actief
De WPS-functie is actief.
Brandt

Communicatie actief
Er is een actieve verbinding met een lokaal netwerk of er is een directe verbinding via ethernet met een eindapparaat (bijv. computer, tablet of smartphone).

Monitoring: Sunny Portal

Opbouw van de startpagina van de gebruikersinterface

Positie Aanduiding Betekenis
A Menu

Biedt de volgende functies:

Home
Opent de startpagina van de gebruikersinterface

Momentane waarden
Actuele meetwaarden van de omvormer

Apparaatparameters
Hier kunnen de verschillende bedrijfsparameters van de omvormer afhankelijk van de gebruikersgroep worden bekeken en geconfigureerd.

Gebeurtenissen
Hier worden alle gebeurtenissen weergegeven die in de geselecteerde periode zijn opgetreden. De gebeurtenissen zijn verdeeld in de categorieën Informatie, Waarschuwing en Fout. Momenteel bestaande gebeurtenissen van het type Fout en Waarschuwing zijn bovendien te zien in viewlet Apparaatstatus. Daarbij wordt telkens alleen de gebeurtenis met de hoogste prioriteit weergegeven. Als er bijvoorbeeld tegelijkertijd een waarschuwing en een fout optreden, wordt alleen de fout weergegeven.

Apparaatconfiguratie
Hier kunnen de volgende instellingen voor de omvormer worden uitgevoerd. De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van de aangemelde gebruikersgroep en de ingestelde landspecifieke gegevensrecord.

 • Naam apparaat wijzigen
 • Firmware-update uitvoeren (niet bij apparaten met iOS-besturingssysteem)
 • Configuratie in bestand opslaan (niet bij apparaten met iOS-besturingssysteem)
 • Configuratie uit bestand overnemen (niet bij apparaten met iOS-besturingssysteem)
 • Proxy-certificaat importeren (niet bij apparaten met iOS-besturingssysteem) – Zelftest starten
B Gebruikersinstellingen

Biedt afhankelijk van de aangemelde gebruikersgroep de volgende functies

 • Installatiewizard starten
 • SMA Grid
 • Guard-aanmeldingAfmelden
C Help

Biedt de volgende functies:

 • Informatie m.b.t. gebruikte open source-licenties weergeven
 • Link naar internetpagina van SMA Solar Technology AG
D Statusbalk

Geeft de volgende gegevens weer:

 • Serienummer van de omvormer
 • Firmwareversie van de omvormer
 • IP-adressen van de omvormer in het lokale netwerk en/of IP-adres van de omvormer bij WLAN-verbinding
 • Bij WLAN-verbinding: signaalsterkte van de WLANverbinding
 • Aangemelde gebruikersgroep
 • Datum en apparaattijd van de omvormer
E Verloop PV-vermogen en verbruikt vermogen Verloop van het PV-vermogen en het verbruikte vermogen van het huishouden binnen de geselecteerde periode. Het verbruikte vermogen wordt alleen weergegeven als er een energiemeter binnen de installatie is geïnstalleerd.
F Statusindicatie De verschillende bereiken laten informatie over de actuele status van de PV-installatie zien.
Apparaatstatus
Laat zien of de omvormer momenteel zonder problemen werkt of dat er een fout of waarschuwing is opgetreden.
Actueel vermogen
Laat het momenteel door de omvormer gegenereerde vermogen zien.
Actueel verbruik
Laat het actuele verbruik van het huishouden zien, als er een energiemeter binnen de installatie is geïnstalleerd.
Opbrengst
Laat de energieopbrengst van de omvormer zien.
Verbruik
Laat het energieverbruik van het huishouden zien, als er een energiemeter binnen de installatie is geïnstalleerd.
Terugleverbeheer
Laat zien of de omvormer momenteel het werkelijk vermogen begrenst.

 

 

Komt u er niet uit?

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag

09u00-12u00 & 13u00-17u00

Wilt u graag langskomen op kantoor?

Customer service 

Waasmunster

052 69 16 52
Dommelstraat 72
9250 Waasmunster

Brecht

03 369 19 03
Kraaienhorst 2A
2960 Brecht

Waver

02 616 19 19
Avenue Vésale 32a
1300 Waver

Waarmee kunnen we helpen..