Menu

Go-Solar sprak met Minister Lydia Peeters

Geplaatst: 2019-07-08

Terug naar blog overzicht

De digitale meter wordt stilaan een welles-nietes-spelletje tussen de overheid en de VREG. De overheid wil zonnepaneeleigenaars tegemoet komen met een overgangsperiode terwijl VREG spreekt over discriminatie. Ook bij Go-Solar kregen we veel vragen van klanten. Hoe zit het nu? Waar mogen we ons aan verwachten? Hoog tijd voor een gesprek tussen Go-Solar en minister Lydia Peeters (Open Vld), bevoegd voor energie.

 

Mevrouw Peeters, hebt u begrip voor de reactie van de VREG?

De VREG is een onafhankelijk orgaan en is dus vrij om de acties te ondernemen die zij als regulator nodig acht. Maar ik volg hen niet in deze specifieke redenering. Artikel 31 van het decreet discrimineert niet tussen zonnepaneleneigenaars en mensen zonder zonnepanelen. Ook hun andere bezwaar, dat we hun onafhankelijkheid zouden aantasten door een alternatief voor te stellen, is niet correct. Europa vraagt namelijk van ons dat consumenten keuzevrijheid krijgen. Verder heb ik er geen begrip voor dat de VREG drie maanden na de goedkeuring in het Vlaams Parlement en vlak voor de start van de uitrol op 1 juli met deze actie opnieuw onrust zaait bij de mensen. Daar helpen ze de energieomslag niet mee vooruit.

VREG schrijft op haar website "Met dit systeem (het terugdraaien van de teller) worden eigenaars van zonnepanelen onvoldoende aangemoedigd om efficiënt met het net en hun energieverbruik om te gaan." Hebben zij hier geen punt?

In het kader van de energieomslag stappen we over van een centraal naar een decentraal energiesysteem: het is de bedoeling energie zoveel mogelijk lokaal op te wekken én te verbruiken. Dat iedereen efficiënt met zijn energieverbruik en het net dient om te gaan, spreekt voor zich. Als overheid laten wij trouwens niet na om die boodschap te herhalen. Om mensen aan te moedigen om in deze energieomslag mee te stappen, moet het businessmodel  kloppen. En daarom laten wij prosumenten nu kiezen voor het tariefsysteem dat het best bij hen past (een virtueel terugdraaiende teller en het prosumententarief of het nieuwe systeem van de VREG). Dit voor alle huidige en nieuwe installaties geplaatst voor eind 2020.

Kunt u inschatten hoelang het Grondwettelijk Hof erover zal doen om een beslissing te nemen?

Gemiddeld genomen doet het Grondwettelijk Hof een jaar over zulke beslissingen. Ik hoop alleszins dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt en de onrust bij de huidige zonnepaneleneigenaars en de mensen die in de nabije toekomst willen investeren in zonnepanelen, snel kan weggenomen worden. Want enkel zo kunnen we ervoor zorgen dat het draagvlak voor hernieuwbare energie dat jaar na jaar en steentje per steentje is opgebouwd, niet opnieuw afbrokkelt.

Wat zal de regering doen indien het Grondwettelijk Hof VREG gelijk geeft en het decreet vernietigt?

Eerst en vooral, ik hoop dat het Grondwettelijk Hof onze argumentatie volgt en artikel 31 van het decreet niet vernietigt. Alleszins is onze motivatie goed onderbouwd, doordacht opgesteld en is ze volledig conform de nieuwste Europese richtlijnen inzake hernieuwbare energie. Bovendien is er een groot draagvlak en werd het decreet zonder enige tegenstem in het Vlaams Parlement goedgekeurd, ondanks het negatieve advies van de VREG. Mocht het Grondwettelijk Hof artikel 31 van het decreet toch vernietigen, dan reken ik erop dat er ook dan voldoende draagvlak is in het Vlaams Parlement om zo snel mogelijk een oplossing uit te werken zodat het rendement van zonnepaneleneigenaars behouden blijft.

Stel dat het Hof het decreet vernietigt, bestaat er dan echt een kans dat prosumenten die in het oude systeem bleven alsnog een eindafrekening krijgen? 

Puur juridisch bestaat die kans inderdaad. Maar bij de energieheffing in 2017 heeft het Grondwettelijk Hof beslist om het decreet niet met terugwerkende kracht te vernietigen, enkel naar de toekomst toe. Daarom verwacht ik hier dezelfde beslissing. In dat geval zullen prosumenten die in het huidige systeem met de terugdraaiende teller en het prosumententarief blijven, geen eindafrekening ontvangen. Ze zullen wel moeten overstappen naar het nieuwe systeem van de VREG, tenzij er dus een andere decretale regeling uitgewerkt wordt.

Hoe ziet u de toekomst van groene energie in Vlaanderen of bij uitbreiding, België?

We zitten voorbij de point of no return. We gaan gestaag verder, maar de vergroening mag uiteraard nog sneller gaan. Ik zie de vergroening van onze energie rooskleurig in, om even in kleurentermen te blijven. Het draagvlak is de jongste tijd enorm gegroeid. Bovendien staat de technologie niet stil: de keuze wordt ruimer, de technologieën leveren alsmaar meer rendement voor een lagere prijs, en het hele energiemodel krijgt vorm dankzij groene stroomopwekking, energieopslag en een flexibilisering van stroomlevering en -productie. Dit allemaal op korte termijn aangestuurd door (slimme) digitale meters.

Hoe kijkt u terug op uw mandaat als Vlaams minister van Energie tot nu toe?

In de afgelopen zes maanden heb ik best veel kunnen doen: naast het ontmijnen van het dossier rond de digitale meter, hebben we nieuwe premies zoals de sloop- en heropbouwpremie, de batterijpremie en het noodkoopfonds in het leven geroepen, enzovoort. We hebben ook de regelluwe zones ingevoerd, wat een stroomversnelling op technologisch en organisatorisch energievlak met zich mee zal brengen. Ik ben best tevreden en durf gerust zeggen: dit smaakt naar meer!

Bedankt voor het gesprek!

 

Komt u er niet uit?

Wilt u ons per mail contacteren of graag een afspraak maken voor langs te komen op kantoor?

Contacteer onze Customer Service via ons contactformulier: 

Customer service 

U kan via deze link ook een offerte aanvragen of een storing melden. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09u00-12u00 & van 13u00-17u00. 

 

 

Waasmunster

052 69 16 52
Dommelstraat 72
9250 Waasmunster

Brecht

03 369 19 03
Kraaienhorst 2A
2960 Brecht

Waver

02 616 19 19
Avenue Vésale 32a
1300 Waver

 

Waarmee kunnen we helpen..