Jobs Menu
Nieuws
Gratis offerte
Klik hier

Batterij | Premie thuisbatterij

 

Stroom afkomstig van zonnepanelen die niet meteen kan worden verbruikt, wordt op het net gezet. Met een batterij kan u overtollige stroom zelf opslaan en verbruiken wanneer u die nodig heeft.

 

Er is een premie voor wie een thuisbatterij koopt of leaset. De Vlaamse Regering heeft de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt.

 

Voorwaarden vanaf 1 april 2021

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 

  • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor natuurlijke personen (met inbegrip van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen), en niet voor organisaties of vennootschappen.
  • De premie moet worden aangevraagd uiterlijk binnen de 6 maanden na de datum van de eindfactuur. In geval van leasing moet de premie aangevraagd worden binnen de 6 maanden na het afsluiten van het leasingcontract. 
  • Enkel volledige premieaanvragen die na 1 april en ten laatste op 31 december 2021 online aangevraagd zijn, komen in aanmerking voor de premiehoogte die geldig is vanaf 1 april 2021 tot eind 2021. 
  • De thuisbatterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen. 
  • Het batterijsysteem moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch installateur (NACE-code 43.211 of 43.212). 
  • Een loodbatterij met waternavulmogelijkheid komt niet in aanmerking voor de premie.  
  • U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW (een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA of u leaset de installatie.
  • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven op hetzelfde EAN-nummer. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben. Indien niet meer aan de voorwaarden voldaan is, dan wordt de premie teruggevorderd. 
  • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten. 
  • LET OP: als u in het kader van deze premieaanvraag uw digitale meter vervroegd laat plaatsen, is er een wachttijd tussen uw aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de meter. 
  • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen. Op het keuringsbewijs staan het merk, het type, de opslagtechnologie, de bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting. 
  • Het batterijsysteem moet aangemeld zijn bij de netbeheerder en de aanvrager moet over een bewijs van aanmelding beschikken. Aanmelden kan op de website van Fluvius. 
  • De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben.
  • Er kan maximaal één premie voor een thuisbatterij worden toegekend per EAN-nummer.  
  • Ook batterijen met een capaciteit van meer dan 9 kWh komen in aanmerking voor de premie (vanaf 1 april 2021). De premie wordt dan afgetopt op 9 kWh (2550 euro, max 40% van de factuur, incl. btw). 

Welke documenten heb ik nodig om de premie aan te vragen? 

 

De premie aanvragen kan enkel online via dit formulier. De aanvrager moet een volledig dossier indienen binnen de 6 maanden na de eindfactuur.
Volgende documenten zijn noodzakelijk om een (volledige) aanvraag in te dienen:

 1. Een kopie van alle facturen. In geval van leasing het leasingcontract waarop de maandelijkse of jaarlijkse kostprijs wordt vermeld. 
 2. Een verklaring op eer. 
 3. Een keuringsbewijs dat voldoet aan de gestelde voorwaarden.

 

Wat wij voor u doen:

 

- Wij doen een melding bij Fluvius na plaatsing van uw batterij.

- Wij bezorgen u het keuringsverslag van de batterij.

- Wij stellen een verklaring op eer op, die u nodig heeft voor de aanvraag van de subsidie.

 

Wat u zelf dient te doen: 

 

- De premie aanvragen na ontvangst van uw factuur. De aanvraag is persoonsgebonden en vereist verificatie van uw identiteit.

- Een attest van Fluvius aanvragen. Een digitale is vereist voor de aanvraag van de premie.

- Dien uw volledig premiedossier uiterlijk op 31/12/2021 in. Gebruik hiervoor uw keuringsverslag, de melding naar de netbeheerder en de verklaring op eer die u van ons ontvangt. U kan de aanvraag via deze link starten. Onvolledige dossiers of later ingevoerde dossiers vallen terug op het premiebedrag van 2022.

 

Vraag NU uw digitale teller aan, indien u dit nog niet eerder hebt gedaan. Hou steeds rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter. Fluvius garandeert dat aanvragen vóór 15 november 2021 nog in 2021 een digitale meter zullen ontvangen.

 

We doen er tevens alles aan om de plaatsing en oplevering te voorzien binnen de beloofde termijn. Echter zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen en/of vertragingen bij de overheidsdiensten. 

 

 

 

 

 1. Eigen plaatsing van a tot z
 2. Topkwaliteit van Sunpower
 3. Snelle levering uit eigen voorraad
 4. 25 jaar productgarantie
 5. 25 jaar vermogensgarantie

Rescert

25 jaar garantie

 

 
Sunpower