Na een update van Huawei ondervinden meerdere klanten met een Huawei omvormer inlog/monitoringproblemen, vooral via de applicatie. Wij raden aan om enkele dagen af te wachten vooraleer terug in te loggen via de app. In de meeste gevallen lukt inloggen via de browser wel en toont het portaal hier geen afwijkingen. 

 

Van donderdag 7 juli t/m vrijdag 29 juli zijn onze kantoren en magazijnen gesloten wegens bouwverlof. 

Vanaf 1 augustus staan wij terug voor u klaar!

 

Menu Offerte

Premie thuisbatterij

 Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij

Komt u in aanmerking voor de premie van een thuisbatterij?

 

Er is een premie voor wie een thuisbatterij koopt of leaset. De Vlaamse Regering heeft de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt.

De aanvraag van deze premie loopt via Fluvius, hieronder kan u de volledige info terugvinden.

Bron: https://www.vlaanderen.be

 

Voorwaarden sinds 1 januari 2022

 

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor natuurlijke personen (particulieren, met inbegrip van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen), en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • De datum van aanvraag met een volledig premiedossier is bepalend voor de premievoorwaarden.
 • De aanvraag moet uiterlijk 9 maanden na de laatste factuur gebeuren.
 • Een volledig dossier bestaat uit:
  1. Een kopie van alle facturen. De facturen moeten de verschillende investeringskosten duidelijk gedetailleerd weergeven (kostprijs batterijsysteem, omvormer van de batterij en plaatsingskosten voor de batterij).
  2. Een verklaring op eer in te vullen door de elektrotechnische installateur.
  3. Een keuringsbewijs dat voldoet aan de AREI-normen.
  4. Een attest van Fluvius met bevestiging dat er een decentrale productie-installatie aanwezig is, een digitale meter geplaatst is en de batterij is aangemeld. U kunt het attest online bij Fluvius aanvragen. Sinds 1-11-2021 is dit attest niet langer nodig. De online premieaanvraagmodule werd hiervoor aangepast.
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten. U kunt een online aanvraag indienen bij Fluvius om uw digitale meter vervroegd te laten plaatsen (de gemiddelde kostprijs bedraagt 88 euro incl. btw) . Hou steeds rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter.
 • Batterij/opslagsysteem moet aangemeld zijn bij Fluvius.
 • Bij een hybride omvormer, die zowel gebruikt wordt door de productie-installatie (bv. zonnepanelen) als de thuisbatterij, wordt slechts 50% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening gebracht als investeringskost bij de premie. De installateur van de thuisbatterij zal deze kostprijs invullen op de verklaring op eer.
 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • U moet eigenaar zijn van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA of u leaset de installatie.
 • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur.
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten.
 • Er kan maximaal 1 premie voor een thuisbatterij worden toegekend per EAN-nummer en per 10 jaar.
 • Ook thuisbatterijen met een capaciteit groter dan 9 kWh komen in aanmerking voor een premie, maar het toegekende premiebedrag stijgt niet meer boven de 9 kWh. De premie in 2022 voor een batterij van bijvoorbeeld 10 kWh zal dus maximaal 4 kWh x 225 euro/kWh + 2 kWh x 187,5 euro/kWh + 3 kWh x 150 euro/kWh + 1 kWh x 0 euro/kWh = 1725 euro bedragen (en max. 40% van het factuurbedrag incl. btw).
 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven op het distributienet. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.  
 • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen. 
 • Het batterijsysteem beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface. 

Procedure 

 • Via de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kunt u uw online aanvraag voor de batterijpremie indienen.
 • Op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap staat een overzicht van de documenten die u nodig hebt om de aanvraag online in te kunnen dienen.
 • U kunt de aanvraag doen wanneer de thuisbatterij geplaatst, aangemeld en gekeurd werd.
 • Voor aanvragen sinds 1 januari 2022 moet de aanvraag worden ingediend tot uiterlijk 9 maanden na de factuurdatum of de datum waarop het leasecontract is gesloten.
 • Normaal gezien krijgt u na uw online aanvraag binnen een termijn van 4 tot 6 maanden een e-mail.
  • Na het correct indienen van een dossier, krijgt u een automatische ontvangstmelding per e-mail, waarin u het dossiernummer krijgt. Ontvangt u geen mail binnen het kwartier, stuur dan onmiddellijk een mail naar veka@vlaanderen.be met het probleem.
  • Als uw aanvraag onvolledig is, na behandeling van uw dossier binnen een termijn van 4 tot 6 maanden, krijgt u een e-mail met vraag om documenten na te sturen. In die mail staat een link naar uw aanvraag. Zo kunt u extra documenten online opladen.
  • Als uw aanvraag volledig is en wordt goedgekeurd, dan krijgt u een goedkeuringsmail. In die goedkeuringsmail staat vermeld dat de premie binnen de 2 maanden zal uitbetaald worden.

 

Welke documenten heb ik nodig om de premie aan te vragen? 

 

De premie aanvragen kan enkel online via dit formulier. De aanvrager moet een volledig dossier indienen binnen de 6 maanden na de eindfactuur.
Volgende documenten zijn noodzakelijk om een (volledige) aanvraag in te dienen:

 1. Een kopie van alle facturen. In geval van leasing het leasingcontract waarop de maandelijkse of jaarlijkse kostprijs wordt vermeld. 
 2. Een verklaring op eer. 
 3. Een keuringsbewijs dat voldoet aan de gestelde voorwaarden.

 

Wat wij voor u doen:

 

- Wij doen een melding bij Fluvius na plaatsing van uw batterij.

- Wij bezorgen u het keuringsverslag van de batterij.

- Wij stellen een verklaring op eer op, die u nodig heeft voor de aanvraag van de subsidie.

 

Wat u zelf dient te doen: 

 

- Vraag tijdig uw digitale teller aan. 

- De premie aanvragen na ontvangst van uw factuur. De aanvraag is persoonsgebonden en vereist verificatie van uw identiteit.

 

 

Kom je er niet uit?

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag
09u00-12u00 & 13u00-17u00

Customer service

Waasmunster

052 69 16 52
Dommelstraat 72
9250 Waasmunster

Brecht

03 369 19 03
Kraaienhorst 2A
2960 Brecht

Waarmee kunnen we helpen...