Menu

Premie thuisbatterij

 Premie voor de aankoop van een thuisbatterij

Komt u in aanmerking voor de premie van een thuisbatterij?

 

Deze premie wordt versneld afgebouwd. De Vlaamse Regering heeft principieel beslist dat thuisbatterijen met een keuringsattest na 31 maart 2023 geen aanspraak meer maken op de premie.

De aanvraag van deze premie loopt via Fluvius, hieronder kan u de volledige info terugvinden.

Bron: https://www.vlaanderen.be

 

Voorwaarden sinds 1 januari 2022

 

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor natuurlijke personen (particulieren, met inbegrip van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen), en niet voor organisaties of vennootschappen.
  • Natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen kunnen de factuur laten betalen door de eenmanszaak met vermelding van hun BTW nummer.
 • U moet een volledig premiedossier binnen de 9 maanden na datum van indienstname (AREI-keuring) van de thuisbatterij-installatie indienen. Bij een AREI-keuring in 2021 geldt een termijn van 15 maanden. De plaatsing van een digitale meter valt onder een volledig dossier. Wilt u tijdig uw premie aanvragen, dan kunt u het best zo snel mogelijk een digitale meter aanvragen via de website van Fluvius. Houd steeds rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter.
 • U moet eigenaar zijn van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA.

 

Andere voorwaarden

 

 • De premie is van toepassing op zowel bestaande gebouwen als nieuwe gebouwen.
 • De datum van keuring bepaalt de premiehoogte en -voorwaarden.
  • Hieronder enkele voorbeelden:
  • Voorbeeld 2: datum van keuring in december 2022, datum volledige premiedossier ingediend februari 2023: premiehoogte 2022
  • Voorbeeld 3: datum van keuring in februari 2022 en volledig premiedossier ingediend in december 2022: U komt NIET in aanmerking voor de premie thuisbatterij want uw premiedossier is niet ingediend binnen de 9 maanden na de datum van de AREI-keuring
  • Voorbeeld 4: datum keuring voor 31 maart 2023 en volledig premiedossier ingediend op 31 december 2023: premiehoogte 2023
  • Voorbeeld 5: datum van indienstname (AREI-keuring) na 31 maart 2023 en/of premiedossier ingediend na 31 december 2023: U komt NIET meer in aanmerking voor de premie.
 • Uw dossier is volledig, een volledig dossier bestaat uit:
  1. Een kopie van alle facturen. De facturen moeten de verschillende investeringskosten duidelijk gedetailleerd weergeven (kostprijs batterijsysteem, omvormer van de batterij en plaatsingskosten voor de batterij).
  2. Een verklaring op eer in te vullen door de installateur.
   Gebeurt de plaatsing van een thuisbatterij in combinatie met zonnepanelen? Dan moeten de investeringskosten van de thuisbatterij apart vermeld staan in de verklaring. Tevens wordt verklaard dat de installateur over een geldige NACE-code beschikt. Sinds 1 november 2021 moet de installateur een aangepaste verklaring invullen, waarbij ook verklaard wordt dat de installatie werd aangemeld bij Fluvius (de verwerking moet niet afgerond zijn op het moment van de premieaanvraag), dat er een decentrale productie-installatie aanwezig is en dat er een digitale meter werd geplaatst.
  3. Een keuringsbewijs van de thuisbatterij dat voldoet aan de AREI-normen. Hierin staat de datum van indienstname (datum van de controle).
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten. U kunt een online aanvraag indienen bij Fluvius om uw digitale meter vervroegd te laten plaatsen (de gemiddelde kostprijs bedraagt 88 euro incl. btw). Houd steeds rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter.
 • De thuisbatterij, en  zonnepanelen moeten aangemeld zijn bij Fluvius. U hoeft echter niet te wachten op de verwerking van uw dossier bij Fluvius, om de premie voor thuisbatterij aan te vragen. 
 • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur.
 • Per EAN-code kan maximaal 1 premie toegekend worden.
 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven op het distributienet. 
 • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen. 
 • Het batterijsysteem beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface.

Deze premie kan gecombineerd worden met de premie van Fluvius voor zonnepanelen vanaf 2021.

 

Hoe vraagt u de premie aan? 

 

 • Via de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kunt u uw online aanvraag voor de batterijpremie indienen.
 • Op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap staat een overzicht van de documenten die u nodig hebt om de aanvraag online in te kunnen dienen.
 • U kunt de aanvraag doen wanneer de thuisbatterij geplaatst, aangemeld en gekeurd werd.
 • Voor aanvragen sinds 1 januari 2022 moet de aanvraag worden ingediend tot uiterlijk 9 maanden na de factuurdatum. 
 • Normaal gezien krijgt u na uw online aanvraag binnen een termijn van 4 tot 6 maanden een e-mail.
  • Na het correct indienen van een dossier, krijgt u een automatische ontvangstmelding per e-mail, waarin u het dossiernummer krijgt. Ontvangt u geen mail binnen het kwartier, stuur dan onmiddellijk een mail naar veka@vlaanderen.be met het probleem.
  • Als uw aanvraag onvolledig is, na behandeling van uw dossier binnen een termijn van 4 tot 6 maanden, krijgt u een e-mail met vraag om documenten na te sturen. In die mail staat een link naar uw aanvraag. Zo kunt u extra documenten online opladen.
  • Als uw aanvraag volledig is en wordt goedgekeurd, dan krijgt u een goedkeuringsmail. In die goedkeuringsmail staat vermeld dat de premie binnen de 2 maanden zal uitbetaald worden.

 Bron: Vlaanderen.be

 

Wat wij voor u doen:

 

- Wij doen een melding bij Fluvius na plaatsing van uw batterij.

- Wij bezorgen u het keuringsverslag van de batterij.

- Wij stellen een verklaring op eer op, die u nodig heeft voor de aanvraag van de subsidie.

 

Wat u zelf dient te doen: 

 

- Vraag tijdig uw digitale teller aan. 

- De premie aanvragen na ontvangst van uw factuur. De aanvraag is persoonsgebonden en vereist verificatie van uw identiteit.

Komt u er niet uit?

Wilt u ons per mail contacteren of graag een afspraak maken voor langs te komen op kantoor?

Contacteer onze Customer Service via ons contactformulier: 

Customer service 

U kan via deze link ook een offerte aanvragen of een storing melden. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09u00-12u00 & van 13u00-17u00. 

 

 

Waasmunster

052 69 16 52
Dommelstraat 72
9250 Waasmunster

Brecht

03 369 19 03
Kraaienhorst 2A
2960 Brecht

Waver

02 616 19 19
Avenue Vésale 32a
1300 Waver

 

Waarmee kunnen we helpen..