Jobs Menu
Nieuws
Gratis offerte
Klik hier

Premie zonnepanelen vanaf 2021

 

Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie.

 

De nieuwe premie voor zonnepanelen zal enkel van toepassing zijn voor nieuwe installaties met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA, geplaatst door een RESCert-installateur.

In 2021 en 2022 zal de premie maximaal €1500 bedragen.

 

Welke woningen komen in aanmerking?

 • woningen
 • appartementen
 • appartementsgebouwen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend
 • voor sloop- en herbouwprojecten geldt de datum waarop de omgevingsvergunning werd verleend en niet de oorspronkelijke datum van aansluiting op het elektriciteitsnet

Ook voor niet-woongebouwen zijn er premies.

Voorwaarden?

Bekijk alle voorwaarden en technische eisen op het informatieblad van netbeheerder Fluvius. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd:

 • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA
 • de aannemer die de installatie plaatst beschikt over certificaat van bekwaamheid (RESCert) of laat de geplaatste installatie valideren/controleren door een persoon die hierover beschikt
 • geplaatst op een dak van een gebouw, dat geïsoleerd is (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W) als het gebouw wordt verwarmd
 • in dienst genomen in 2021
 • eenmalig, één per woning of wooneenheid
 • achter het aansluitingspunt zijn of waren nog geen zonnepanelen in  dienst (met uitzondering van eigendomsoverdracht waarbij de installatie voorafgaand aan de eigendomsoverdracht werd verwijderd)
 • de geplaatste zonnepanelen moeten uiterlijk drie maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn
 • de zonnepanelen mogen gedurende minstens vijftien jaar na indienstname niet verplaatst  worden naar een ander perceel
 • de zonnepanelen mogen niet uitgebreid worden met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van het recht op de terugdraaiende teller
 • de premieaanvraag moet binnen de 3 maanden na indienstname worden ingediend.
 • conform artikel 3.1.52, §1, vijfde lid van het Energiebesluit van 19 november 2010 moet een digitale meter worden geplaatst binnen de negentig dagen na de aanmelding van een nieuwe PV-installatie. De premie wordt pas uitbetaald nadat er een digitale meter is geplaatst.

Bedrag

 
 • Het premiebedrag wordt vanaf 1 januari 2023 aangepast. De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag.
 • Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.
 • Of een woning al dan niet op het distributienetwerk aangesloten is met 'uitsluitend nachttarief', heeft geen invloed op onderstaande bedragen.
 • De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf (dus niet het vermogen van de omvormer).
  • In 2021 en 2022 bedraagt de premie 300 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
  • In 2023 zal de premie 150 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro.
  • In 2024 zal de premie 75 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 37,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 375 euro.

Wie kan de premie aanvragen?

 

De investeerder in de zonnepanelen kan de premie aanvragen.

Woont u in een woongebouw met gedwongen mede-eigendom (bv. appartement, cohousing, …),  dan wordt de premie voor zonnepanelen verleend aan:

 • de vereniging van mede-eigenaars als de zonnepanelen in een gemeenschappelijk deel worden geplaatst;
 • degene die de factuur betaalt, als de zonnepanelen in een privédeel worden geplaatst.

Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur voor een investering in een privédeel, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premieaanvraag indienen.

Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis? Dan vraagt het energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw lening onmiddellijk wordt verlaagd.

 

Bron: https://www.vlaanderen.be

 

Aanvraag premie zonnepanelen

 

De aanvraag van de premie voor uw zonnepanelen verloopt via Fluvius.

Nadat Fluvius uw dossier heeft verwerkt zal u van Fluvius een "G-nummer" ontvangen waarmee u via het portaal van Fluvius uw aanvraag kan starten.

Dit kan tot enkele maanden na plaatsing duren.

 

Wat wij voor u doen:

 

- Wij doen een melding bij Fluvius na plaatsing van uw zonnepanelen.

- Wij bezorgen u het keuringsverslag van de zonnepanelen.

- Wij stellen een verklaring op eer op, die u nodig heeft voor de aanvraag van de subsidie.

 

Wat u zelf dient te doen:

 

- De premie aanvragen na ontvangst van alle documentatie, binnen de drie maand na ingebruikname van uw installatie. De aanvraag is persoonsgebonden en vereist verificatie van uw identiteit.

-Vraag tijdig uw digitale teller aan, indien u dit nog niet eerder hebt gedaan. Hou steeds rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter. Fluvius garandeert dat aanvragen vóór 15 november 2021 nog in 2021 een digitale meter zullen ontvangen.

 

We doen er tevens alles aan om de plaatsing en oplevering te voorzien binnen de beloofde termijn. Echter zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen en/of vertragingen bij de overheidsdiensten. 

 

 1. Eigen plaatsing van a tot z
 2. Topkwaliteit van Sunpower
 3. Snelle levering uit eigen voorraad
 4. 25 jaar productgarantie
 5. 25 jaar vermogensgarantie

Rescert

25 jaar garantie

 

 
Sunpower